Prostorski informacijski sistemi (GIS)

Povezovanje opisnih podatkov z lokacijo je ključna lastnost prostorskih informacijskih sistemov. To nam omogoča pregledovanje kvalitativnih podatkov objektov v prostoru oziroma iskanje objektov z določenimi lastnostmi v prostoru.

Na osnovi hkratne obdelave prostorskih in opisnih – kvalitativnih podatkov lahko izdelujemo različne analize, načrtujemo razvoj, izbiramo najbolj primerne lokacije, optimiziramo različne delovne procese, in še marsikaj.

Ker ima skoraj vsak podatek, s katerim razpolagamo, tudi svojo lokacijo v prostoru, je uporaba prostorskih informacijskih sistemov mogoča skoraj povsod. Tisti, ki se tega zaveda in to izkoristi, ima prednost pred konkurenco.

Prostorska vizualizacija daje podjetjem nove ideje in dimenzije.