Vizitka


 

Matična številka:
1710630
ID za DDV:
SI33570728
TRR:
SI56 3400 0101 6626 809

Št. reg. vložka:
1/36019/00 pri Okrožnem sodišču v Ljubljani
Osnovni kapital:
8.763,00 EUR
Lastništvo:
podjetje v zasebni lasti
Poreklo kapitala:
domači kapital
Ustanovitev:
maj 2002

Direktor:
Igor Martinšek
 


Kje smo

Nahajamo se na Brdu (Cesta na Brdo 85). Dostop z obvoznice odcep Brdo, Vrhovci. zemljevid
Naslov
Predstavitev podjetja

Z vizijo »zagotavljati uporabnikom prostorskih podatkov enostavne in učinkovite rešitve« smo leta 2002 ustanovili podjetje TerraGIS informacijske rešitve, d.o.o.. Bogate večletne izkušnje pri delu z najzahtevnejšo GIS in CAD programsko opremo ter dobro poznavanje dela uporabnikov prostorskih podatkov, so bila dobra podlaga za uspešen razvoj podjetja. Danes smo ponosni na več kot 100 aktivnih strank z več kot 350 uporabnikov naših rešitev.


Za večino uporabnikov prezahtevno in predrago GIS programsko opremo smo zamenjali z lastnimi rešitvami, ki so prilagojene zaposlenim v javni upravi, komunalni infrastrukturi, telekomunikacijskim ter drugim podjetjem in ustanovam.


Poleg razvoja programskih rešitev predstavlja pomemben del naše dejavnosti tudi zajem in obdelava podatkov ter priprava odlokov, ki so vezani na prostorske podatke. Tako lahko ponudimo strankam celovite rešitve od zajema podatkov do končne aplikativne rešitve.


Zavedamo se, da so ključni členi vsakega informacijskega sistema podatki. Zato veliko pozornost posvečamo njihovemu vzdrževanju. Najbolje je, če lahko podatke vzdržujejo tisti, ki so neposredno vključeni v delo z njimi, lahko pa njihovo vzdrževanje pod dogovorjenimi pogoji prevzamemo tudi mi.


Vsakoletno povečevanje naših uporabnikov ter nove stranke so potrdilo, da smo na pravi poti.


V prihodnosti se veselimo novih izzivov kot so: razvoj novih aplikacij predvsem na področjih, kjer uporaba prostorskih informacijskih sistemov še ni razvita, povečati število strank in uporabnikov, še bolj poenostaviti delo z aplikacijami in podatki.


Dejavnost podjetja

Vzpostavljanje prostorskih informacijskih sistemov za podjetja in ustanove:

 • izdelava projekta vzpostavitve prostorskega informacijskega sistema,
 • dobava in namestitev ustrezne programske opreme,
 • šolanje uporabnikov za delo s prostorskimi podatki ter
 • podpora uporabnikom in svetovanje za razvoj.

Razvoj aplikativne programske opreme na osnovi prostorskih informacijskih sistemov:

 • splošno GIS programsko orodje Terra,
 • specializirane GIS aplikacije za avtomatizacijo delovnih postopkov,
 • specializirane GIS aplikacije za vzdrževanje baz podatkov,
 • specializirane GIS aplikacije za prostorsko evidentiranje dogodkov v prostoru in
 • specializirane GIS aplikacije za gospodarjenje s poslovnimi zgradbami.

Zajem prostorskih podatkov, vzpostavljanje katastrov komunalnih vodov

Z natančnima GPS inštrumentoma lahko zajamemo vse podatke, ki so potrebni za vzpostavitev katastrov gospodarske javne infrastrukture:

 • ceste, cestni objekti, vertikalna in horizontalna prometna signalizacija,
 • vodovodni sistemi,
 • kanalizacijski sistemi,
 • omrežje javne razsvetljave,
 • zelene površine, drevesa, cvetlična korita,…,
 • urbana oprema (klopi, koši za odpadke, obvestilne in oglasne table,
 • reklamni panoji in
 • drugi objekti v prostoru.

Odlično strokovno znanje za delo z najzahtevnejšo GIS/CAD in ETL* programsko opremo nam omogoča, da:

 • pretvarjamo podatke iz in v različne GIS in CAD formate,
 • izvajamo atributne in topološke kontrole podatkov,
 • optimiziramo produkcijo podatkov iz različnih virov in
 • izdelujemo zahtevne prostorske analize.

*Prostorski ETL je sestavljen iz treh sklopov:

 • iz vira izlušči surove podatke,
 • te preoblikuje v uporabno obliko ter
 • jih uporabi v zbirkah podatkov (dataset).

Izdelava odlokov na osnovi prostorskih podatkov:

 • odloki o občinskih cestah – izdelava sprememb in dopolnitev na osnovi usklajevanja občinskih cest z drugimi občinami, Zavodom za gozdove Slovenije in digitalnim ortofoto posnetkom in
 • izdelava odloka o Programu opremljanja stavbnih zemljišč in Odloka o komunalnem prispevku.