Vizitka


 

Matična številka:
1710630
ID za DDV:
SI33570728
TRR:
SI56 3400 0101 6626 809

Št. reg. vložka:
1/36019/00 pri Okrožnem sodišču v Ljubljani
Osnovni kapital:
8.763,00 EUR
Lastništvo:
podjetje v zasebni lasti
Poreklo kapitala:
domači kapital
Ustanovitev:
maj 2002

Direktor:
Igor Martinšek

Kje smo

Nahajamo se na Brdu (Cesta na Brdo 85). Dostop z obvoznice odcep Brdo, Vrhovci. zemljevid
e-račun
e-račun

Za vse, ki se boste odločili in pristopili k prejemanju naših e-računov vabimo, da se preko svoje spletne banke oziroma proračunski uporabniki preko UJP (Uprava Republike Slovenije za javna plačila) prijavite na prejemanje le-teh tako, da med izdajatelji e-računov izberete naše podjetje TerraGIS d.o.o., Cesta na Brdo 85, Ljubljana.

V podjetju TerraGIS gremo vedno v korak s časom na področju informacijske tehnologije in obenem sledimo ciljem po ohranjanju narave in okolja. Tako nas veseli dejstvo, da temu cilju sledi tudi naša zakonodaja z uvedbo elektronskega poslovanja na področju izdajanja in prejemanja e-računov med pravnimi in fizičnimi osebami.


Januar 2015 je tako prelomno obdobje, saj predstavlja obvezno e-poslovanje z vsemi proračunskimi uporabniki. Osnova za tovrstno poslovanje je Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike (ZOPSPU-A) .


Zaželeno je, da tudi ostali pravni subjekti kar najhitreje preidejo na e-poslovanje in s tem na učinkovitejše in racionalnejše delovanje svojega poslovanja.

Tako vabimo naše poslovne partnerje, da se odločijo in pristopijo k izdajanju in prejemanju e-računov.


e-račun predstavlja prednosti:

  • Nižji stroški – z izdajanjem e-računa, se izognemo nepotrebnemu tiskanju računov na papir.
  • Urejena evidenca – z uvedbo e-računa je potrebno urediti tudi e-hrambo, kar pomeni urejen arhiv.
  • Prihranek na prostoru – z uvedbo e-računov in posledično e-hrambo pomeni tudi prihranek na prostoru, saj odpadejo omare polne registratorjev.
  • Okolju prijazno – e-račun pomeni doprinos k zmanjšanju uporabe papirja, tiskanja in distribucije.

Več o e-računu lahko preberete na:


Pravna podlaga za poslovanje s proračunskimi uporabniki